partneři

Cesky Rybarsky Svaz

Přihlášení :: Registrace
BOJ O ZÁCHRANU ÚHOŘŮ POKRAČUJE
Jan Sýkora | Střípky | Komentáře
Již delší dobu je jasné, že úhoř říční se zařadil v celoevropském měřítku mezi kriticky ohrožené druhy ryb. Jeho počty totiž trvale klesají a v odborných kruzích se uvádí, že jeho stav je dnes na jednom procentu ve srovnání s populací v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. K totální devastaci jeho výskytu tedy stačilo pouhých několik desítek let. Na ohrožení úhoře říčního se podílí mnoho faktorů. Ještě v době nedávné to byl především masivní odlov úhořího monté pro asijské trhy a pro intenzivní chov tržních úhořů v akvakulturách. Tento komerční odlov úhořího monté byl naštěstí výrazně omezen na základě příslušných nařízení Evropské unie, přijatých v září roku 2007. Konkrétním a významným bodem přijatých opatření je například to, že z uloveného množství úhořího monté mají lovící firmy povinnost poskytovat alespoň 60 % ulovených úhořů menších než 12 cm k vysazování do volných vod. Dalším dlouhotrvajícím problémem je značné množství existujících migračních bariér, jako jsou hydroelektrárny, přehrady a jezové stupně. Tyto umělé překážky brání dospělým úhořům v migraci do Sargasového moře, které je místem jejich přirozeného rozmnožování. Podle již zmíněného nařízení EU je každý členský stát EU povinen zajistit, aby alespoň 40 % úhořů mělo možnost unikat na tamní trdliště.
 
Největším „zabijákem“ úhořů u nás jsou české vodní elektrárny. Pro většinu úhořů, kteří v dospělosti táhnou z českých řek do moře, se v podstatě jedná o cestu smrti. Ukázaly to první výsledky výjimečného experimentu, který v loňském roce zahájili vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Odborníci monitorují desítky těchto hadovitých ryb pomocí speciálních vysílaček, které jim zašili do břicha.
 
„Z dvanácti sledovaných jedinců, kteří na podzim zahájili migrační pouť, se říční sítí dostali jen dva. U zbytku jsme ztratili signál, což s velikou pravděpodobností znamená, že je semlela turbína některé z hydroelektráren. Na jakém přesně místě se to stalo, budeme ještě dohledávat,“ přibližuje průběžné výsledky výzkumu Jiří Musil, vedoucí projektu. Potvrzují se tak modelové výpočty, podle kterých se podaří proplavat elektrárnami jen každé páté rybě. Hlavním úkolem badatelů je teď především co nejpřesněji zmapovat časový průběh úhoří migrace.
 
„To je důležité hlavně proto, abychom ji v budoucnu byli schopni předpovídat a předem domluvit například odstávky turbín na elektrárnách,“ dodává Jiří Musil. Již vloni na podzim očipovali vědci sedmdesát z plánované stovky dospělých úhořů. Vybírají se jedinci mezi jedenáctým a třináctým rokem života, což odpovídá v našich podmínkách délce od 65 cm výše. Při přípravě úhořů na experiment se ryba musí uspat, aby nic necítila a nehýbala se. Deset centimetrů dlouhou vysílačku zašije do dutiny břišní veterinární lékař.
 
Ještě před vypuštěním zpět do řeky dostane ryba do rány antibiotika a různé protiparazitární přípravky, aby nedošlo k zanícení. Z těla vyčnívá pouze tenký drátek, který slouží jako anténa. Použité vysílačky byly vyrobeny v Kanadě a jejich životnost je tři až čtyři roky. Na dolních profilech řek jsou nainstalované monitorovací stanice. Když tudy ryba propluje, zařízení ji zaznamená. Migraci hlídají vědci v povodí řek Labe a Odry. Jedná se o záslužnou a hodně potřebnou činnost. Totiž o tom, že se u nás populace úhořů říčních snižuje, svědčí ostatně i dlouhodobé statistiky úlovků. Zatímco například v roce 1991 bylo v našich vodách uloveno celkem 42 471 úhořů, v loňském roce jich bylo už jen 16 716. Český rybářský svaz se snaží tuzemskou populaci úhořů pravidelně doplňovat. Ročně dováží z francouzských nebo britských lovišť zhruba půl tuny úhořího monté, což představuje přibližně 1,6 milionů kusů malých úhořů. Jak již bylo zmíněno, vysazování úhořího monté do volných vod podporuje i EU. Evropský rybářský fond proplácí podstatnou část celkové hodnoty násad. K zachování úhoře v našich vodách přispívají také přijatá ochranná opatření. Minimální lovná míra úhořů je dnes stanovena na 50 cm a navíc je zavedena i doba jejich hájení – od 1. září do 30. listopadu. Díky těmto opatřením a rovněž tak i díky péči rybářských svazů si čeští, moravští a slezští rybáři mohou pořád ještě úhoře chytit. Na rozdíl třeba od jejich švédských kolegů. Ve Švédsku totiž platí, že lov této ryby je zde zcela zakázán.
 
(Zdroj: Hobby.cz, Novinky cz, www.rybsvaz.cz.)

Komentáře

Přidat komentář: