partneři

Cesky Rybarsky Svaz

Přihlášení :: Registrace
Střípky
Děti se už těší na dny volna, výlety do přírody nebo na dovolenou s rodiči někde u moře. Nemálo z nich se opět zúčastní dětských letních táborů, z nichž některé mají i rybářský program, někdy i s nějakou netradiční myšlenkou či nábojem. O něco takového se již pár let pokouší například organizátoři příměstského rybářského tábora z Podolí u Brna. Tábor vznikl z podnětu občanského sdružení Arpitha ve spolupráci s místní organizací MRS Brno 4 a s vedoucími kroužku ... číst dál
Již delší dobu je jasné, že úhoř říční se zařadil v celoevropském měřítku mezi kriticky ohrožené druhy ryb. Jeho počty totiž trvale klesají a v odborných kruzích se uvádí, že jeho stav je dnes na jednom procentu ve srovnání s populací v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. K totální devastaci jeho výskytu tedy stačilo pouhých několik desítek let. Na ohrožení úhoře říčního se podílí mnoho faktorů. Ještě v době nedávné to byl především masivní odlov ... číst dál
K oslavám přispívá i společnost Unipetrol RPA, která ve spolupráci s Českým rybářským svazem vysadila letos do řeky Bíliny přibližně 25 tisíc jelců jesenů. „V letech 2010 až 2012 jsme věnovali na vysazování ryb 250 tisíc korun a aktuální vysazování jelce jesena je již čtvrtou společnou akcí uskutečněnou ve spolupráci se severočeskými sportovními rybáři,“ sdělil Pavel Sláma, ředitel úseku Unipetrolu pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí a kvalitu. „Jelec jesen je ... číst dál
A právě nezištná a rozsáhlá spolupráce všech zainteresovaných charakterizuje projekt Čistá řeka Sázava, při němž dobrovolníci každý rok vyčistí více než 150 km Sázavy z Havlíčkova Brodu až do Pikovic. Bok po boku vyrážejí na úklid děti, studenti, vodáci, hasiči, rybáři a řada dalších zájemců, kterým není osud přírody lhostejný. Jejich iniciativu podporují obce, ale i řada podnikatelů, a to nejen z území, kterým Sázava protéká. Příkladem mohou být třeba dobrovolníci z řad ... číst dál
V Přerově je na levém břehu řeky Bečvy vodní plocha o výměře 1,8 ha. Její jižní břeh navazuje na bytovou zástavbu, severní strana je pak lemována vzrostlou alejí, která v roce 2012 vyhrála celorepublikovou soutěž Alej roku. Jedná se o městský rybník, který sehrává významnou roli při utváření zdejší krajiny a společně s poblíž tekoucí řekou Bečvou přispívá důležitou měrou k rekreačnímu potencionálu zdejší lokality. Rybník je rybářským revírem číslo 471 186 (Bečva 2 C – MO ... číst dál
Na jeho základě byla v tomto období čerpána podpora pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu, který byl založen k prosazování cílů společné rybářské politiky Evropského společenství.
 
Dotační intervence z operačního programu si kladly za cíl posílit domácí poptávku po sladkovodních druzích ryb a výrobcích z nich. Program podporoval modernizaci a rozšíření zpracovatelských kapacit s cílem zvýšit přidanou hodnotu výrobků a zefektivnit výrobu tak, aby pokrývala ... číst dál
Poněkud netradiční bylo tentokrát letošní jarní vypouštění plůdků lososa obecného do říčky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. Zúčastnil se ho totiž mimo jiné i norský velvyslanec Jeho Excelence Jens Eikaas. Norové park již několik let finančně podporují a díky této podpoře se do parku vrátila například ohrožená jedle bělokorá. Do říčky tentokrát rybáři a ochránci přírody vypustili na 120 tisíc malých lososů. Oakci píšeme v tomto čísle na stranách 38–39. K ... číst dál
Pět set dvacet kilogramů uhynulých, rozkládajících se a silně zapáchajících ryb vyplavalo počátkem května na hladinu rybníka Bílky. Zavinila to s největší pravděpodobností jímka v bývalém „prasečáku“ v Koutě na Šumavě, která prosakuje do potůčku, jenž teče do Bílky. Předseda kdyňských rybářů Josef Praštil k tomu říká: „S příchodem teplých dnů jsme zjistili, že mrtvé ryby postupně vyplouvají na hladinu. V jednom dni jich vyplavalo tolik, že jsme dokonce museli zavolat ... číst dál

Dětský rybářský kroužek z Morašic je součástí MO ČRS v Litomyšli. Ve Východočeském kraji se řadí mezi ty nejlepší. Velkou poctou pro členy kroužku bylo, když je před časem na výstavě For Fishing v Praze osobně pozdravil herec a rybář Rudolf Hrušínský. Měl jim skutečně k čemu poblahopřát. Vždyť za pár let své aktivní činnosti nasbírali více než osmdesát nejrůznějších ocenění – diplomů, pohárů či medailí. Vynikajících výsledků dosahuje především Vašek Vavřín, který ... číst dál
< předchozí12